< Takaisin kotisivulle
Kuntapäättäjät puoltavat maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille Kuntapäättäjät puoltavat maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille
Kuntapäättäjät puoltavat maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille

Väestöliitto ja Bayer tekivät kyselyn Suomen suurimpien kaupunkien valtuustoille koskien nuorten maksutonta ehkäisyä. Tuloksista ilmenee, että maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille koetaan kuuluvan kuntien vastuulle – yli puoluerajojen.

Sexfoni

Yli kaksisataa kuntapäättäjää vastasivat Väestöliiton ja Bayerin yhdessä teettämään kyselyyn. Jopa kolme neljästä kuntapäättäjästä on sitä mieltä, että kunnan tulee tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

Kyselyssä kartoitettiin mielipiteitä tarjoamalla erilaisia väittämiä ja pyytämällä vastaajia kertomaan olisiko väitteen kanssa samaa vai eri mieltä. Neljä viidestä kuntapäättäjästä oli täysin tai melkein samaa mieltä sen kanssa, että maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille edistää nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

Kolme neljästä kuntapäättäjästä puoltaa maksutonta ehkäisy alle 25-vuotiaille

Lähes saman verran uskoi, että nuorille ehkäisystä koituvat kustannukset voivat muodostaa esteen sopivan ehkäisyn käytölle. Maksuttoman ehkäisyn puolesta puhui myös ajatukset tasa-arvosta. Maksuttomuuden koetaan vähentävän myös eriarvoisuudesta johtuvia terveyseroja. Kolme neljästä kuntapäättäjästä oli tästä täysin tai melkein samaa mieltä.

- Tämä on hyvä uutinen, sillä Suomessa heikko sosioekonominen tausta näyttää nostavan nuorten abortin ja teinivanhemmuuden riskiä, toteaa nuorisolääkäri Miila Halonen Väestöliitosta.

Maksutonta ehkäisyä pohdittiin myös lakisääteiseksi. Kaksi kolmesta kuntavaltuutetusta oli samaa tai lähes samaa mieltä siitä, että sote-uudistuksen myötä maakunnille tulee asettaa lakisääteinen velvoite alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn ja ehkäisypalvelun järjestämiseen.

Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät sopivat myös nuorille

Eniten mielipiteet erosivat, kun kysyttiin tarkemmin mitä ehkäisymenetelmiä kuntien pitäisi nuorille tarjota maksutta. Vähän alle 40 % vastaajista puolsi kaikkia ehkäisymenetelmiä, mukaan lukien pitkäaikaiset menetelmät kuten kierukat ja kapselit. Vähän yli 40 % puolestaan oli vain lyhytaikaisten menetelmien (esim. kondomit, pillerit, rengas, laastari) maksuttomuuden kannalla.

Nuorisolääkäri Miila Halonen:

“Hoitosuositukset nimenomaan ohjaavat tarjoamaan pitkäaikaisia menetelmiä nuorille”

– Kapselit ja kierukat nähdään edelleen aikuisten, synnyttäneiden naisten ehkäisymenetelmänä ja vierastetaan ajatusta niiden tarjoamisesta nuorille. Nyt kuitenkin hoitosuositukset nimenomaan ohjaavat tarjoamaan pitkäaikaisia menetelmiä nuorille ehkäisyn tarvitsijoille, sillä luotettavuus ja teho on aivan omaa luokkaansa. Tiedottamista aiheesta selvästi tarvitaan lisää, sanoo Miila Halonen.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä ajalla 22.8.–3.9.2017. Kyselyyn vastasi yhteensä 217 kuntavaltuutettua, ja vastausprosentti kyselylle oli 27,5 %. Kyselyyn osallistuivat kuntapäättäjät seuraavista kaupungeista: Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Joensuu, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa.

PP-M_IUS_12-FI-0001-1/04-2019

Lue myös nämä:

Maksuton ehkäisy on nuoren seksuaalioikeus

Lue lisää
Maksuton ehkäisy on nuoren seksuaalioikeus

Maksuton ehkäisy kuroisi
umpeen eriarvoisuuden kuilua

Lue lisää
Maksuton ehkäisy kuroisi<br> umpeen eriarvoisuuden kuilua